Yurt dışı yüksek lisans seçeneği, öğrencilerin daha parlak bir kariyer inşa edebilmesi ve iş hayatlarında daha etkin bir konuma sahip olabilmesi açısından oldukça önemli bir kilometre taşıdır. Bu konudaki farkındalığın artmasının bir sonucu olarak son yıllarda yurt dışında yüksek lisans eğitimine olan ilgide gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Türk öğrenciler, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika, İngiltere ve Kanada gibi dünyanın gelişmiş ülkelerine giderek yüksek lisans eğitimlerini tamamlamayı hedeflemektedir. Ancak bu konuda öğrencilerin yeteri kadar bilgiye sahip olmaması hem başvuru sürecinde hem de sonrasında bazı zorlukların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Öyle ki bazı öğrenciler sırf bu sürecin zorlukları nedeni ile yurt dışı yüksek lisans hayallerinden vazgeçebilmektedir.

Yurt Dışı Yüksek Lisans için Doğru Üniversite Seçimi

Yüksek lisans eğitimi için yurt dışını tercih edecek olan adaylar için en önemli husus, doğru üniversite tercihidir. Bu aşamada yapılacak olan hatalar öğrencinin eğitim hayatında zaman kaybetmesine ya da çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Bu nedenle üniversite seçiminde son derece dikkatli olunmalı ve bu konuda profesyonel destek alınmalıdır. Yurt dışı yüksek lisans için üniversite seçiminde ilk dikkat edilmesi gereken husus, üniversitenin kabul şartlarıdır. Öğrenci öncelikle başvuru yapmak istediği üniversitelerin bir listesini çıkarmalı, sonrasında ise bu üniversitelerin gerekliliklerini detaylı bir şekilde araştırmalıdır. Buna ek olarak seçilecek üniversitenin eğitim süresine ya da eğitim metoduna da dikkat edilmesi de önemlidir. Yurt dışındaki üniversitelerin bazıları teorik bazıları ise uygulamalı araştırma metodunu benimsemektedir.

Başvuru Dosyası Hazırlama

Tercih edilecek üniversitenin seçilmesinin ardından başvuru dosyasının hazırlanması gerekir. Yurt dışı yüksek lisans başvurusu son derece hassas bir konu olduğundan dosyalardaki tek eksik bile başvurunun olumsuz değerlendirilmesine yol açabilir. Bu sebeple dosyalar bir uzman eşliğinde hazırlanmalı ve titizlikle gözden geçirilmelidir. Genel başvuru evraklarının yanı sıra bazı üniversiteler öğrencilerden ek belgeler de talep edebilmektedir. Bunların eksiksiz hazırlanmış olması ve noter onaylı çevirilerinin yapılması gereklidir. Genel başvuru evrakları şu şekildedir:

  • Lisans diploması ve lisans dönemine ait transkript
  • IELTS ya da TOEFL sınavlarından birinin sonuç belgesi
  • Referans Mektubu
  • Niyet Mektubu
  • Varsa bireyin iş deneyimleri ve iş hayatında elde etmiş olduğu başarılar

Burs Olanakları

Türkiye’de döviz kurlarında yaşanan artış, yurt dışı yüksek lisans tercihi yapacak olan öğrencilerin maddi yükünü artırmaktadır. Bu durumun üstesinden gelebilmek adına burslar önemli ve geçerli bir alternatiftir. Yurt dışında yüksek lisans yapacak öğrenciler için gidecekleri ülkelerdeki hükümetler, kaydolacakları üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve dernekler, şirketler gibi pek çok burs olanağı mevcuttur. Öğrenciler üniversite araştırması yaparken burslarla da ilgilenmeli ve kendileri için uygun olan bursları takip etmelidir. Yurt dışı yüksek lisans burslarından yararlanabilmek için gerekli olan şartların bilinmesi ve burslar için de ayrıca başvuru dosyasının hazırlanması önem taşır.

Vize İşlemleri ve Konaklama

Yurt dışında eğitim almak isteyen kişilerin üzerinde en çok durması gereken konulardan biri de vize ve konaklama işlemleridir. Konaklama işlemi, gidilecek ülkeye varılmadan önce mutlaka ayarlanmış olmalıdır. Bu işlemi ülkeye gittikten sonra yapmaya çalışmak büyük zorluklar yaratabilir. Vize işlemleri konusunda da aynı titizlikle ilerlemek gerekir. Gidilecek ülkenin öğrenci vizesi için gerekliliklerinin neler olduğu iyi araştırılmalı ve tüm evraklar ile tam başvuru yapmak gereklidir.

YÖK Denkliği

Yurt dışı yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin en çok dikkat etmeleri gereken konulardan biri de YÖK denkliğidir. Yani öğrencinin alacağı diplomanın Türkiye’de geçerliliğinin olmasıdır. Denkliği olmayan üniversitelerden alınan diplomaların geçerli olmaması, Türkiye’de istihdam olanağının da bulunmaması anlamına gelmektedir. Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkelerinde yer alan eğitim kurumlarının büyük bir kısmının YÖK denkliği mevcuttur. Ancak tercih edilen üniversiteye kayıt yapılmadan önce bu durumun YÖK üzerinden teyit edilmesinde yarar vardır.