Yurt dışında yüksek lisans eğitimi almak her öğrencinin hayali olmasına karşın, maddi yetersizlikler nedeniyle pek çok öğrenci bu hayalini ertelemek zorunda kalmaktadır. Özellikle Türkiye’de yükselen döviz kurlarının yarattığı etki, Türk öğrencilerin kendi imkanlarıyla yurt dışında yüksek lisans eğitimi alabilmesini zorlaştırmaktadır. Ancak yurt dışı yüksek lisans bursları bu konuda güçlü bir alternatif olarak devreye girmektedir. Hem Türkiye hem de gitmek istenilen ülkeler tarafından sağlanacak burslar sayesinde öğrenciler eğitim maliyetlerinin büyük bir kısmını karşılayabilir. Öğrencilerin burslar konusunda çekingen davranması ve yeteri kadar bilgi sahibi olmaması, bu potansiyelin de yeteri kadar kullanılamamasına yol açmaktadır.

Doğru Burs Seçimi

Yurt dışında yüksek lisans bursları konusunda seçim yaparken, öncelikle doğru burslara odaklanılması gerekir. Bazı burslar maddi yetersizliğe, bazı burslar akademik başarıya, bazı burslar da spor ya da daha farklı alanlardaki başarıya göre verilmektedir. Burs arayan öğrenciler bu konuda detaylı araştırma yaparak kendi profillerine en uygun burs programlarını belirleyip listelemelidir. Bursların yıl içerisindeki tarihlerinde küçük değişiklikler olsa da başvurular genellikle aynı dönemde yapılmaktadır. Bu nedenle oluşturulacak listede bursların başvuru dönemlerine de yer verilmelidir.

Erken Başvuru

Yurt dışında verilen çoğu yüksek lisans bursunda erken başvuru yapmak önem taşır. Zira yurt dışında burs işlemleri ve üniversite kayıtları yurt içinde olduğu gibi birkaç haftada tamamlanamamaktadır. Bu sebeple burslara 1 yıl önceden başvuru yapılması gereklidir. Bu durum üniversite başvuruları için de geçerlidir. Bursların başvuru tarihleri ve duyuruları genellikle ülkelerin büyükelçiliklerinin web siteleri üzerinden yapılır. Bu sitelerin ve burslarla ilgili güncel haberler paylaşan forumların belli aralıklarla kontrol edilmesi yararlıdır.

Üniversitelerden Bilgi Alma

Yurt dışında yüksek lisans yapacak olan bireylere burs veren kurumlar arasında üniversiteler önemli bir yere sahiptir. Pek çok üniversite, yurt dışından kendisini seçen başarılı öğrenciler için prestijli burslar sağlamaktadır. Üniversite bursları bir ülkeyi değil bir üniversiteyi ilgilendirdiğinden, bu tür burslara ulaşabilmek için üniversitelerle irtibata geçilmesi gerekir. Tercih edilmek istenen üniversitelerin web sitelerinin takip edilmesi veya doğrudan üniversiteyle iletişim kurulması burs olanaklarının öğrenilebilmesi ve bu olanaklardan faydalanılabilmesi açısından avantaj sağlar.

Küçük Ölçekli Bursları Takip Etme

Küresel bilinirliği olduğu için çok sayıda öğrenci tarafından başvurulan burslar, kazanılması son derece güç olan burslardır. Burs alabilme ihtimalini artırmak adına daha küçük ve yerel bursları da takip edip başvurmak gerekir. Yerel burslar ya da prestij düzeyi daha düşük olan burslar, öğrenciler tarafından çok fazla ilgi görmediği için bu bursları kazanabilme ihtimali daha yüksektir. Ancak başvuru yapılacak olan yurt dışı yüksek lisans burslarının öğrenciye maddi açıdan destek olabilecek düzeyde olmasına da dikkat edilmelidir. Küçük ölçekli burslar kimi zaman bu açıdan dezavantaj oluşturabilir.

Daha Çok Başvuru Daha Çok Şans!

Tek bir bursa başvuru yapmak ve sadece onun sonucunu beklemek, burs alabilme şansının düşük düzeyde kalmasına yol açar. Kabul şansını artırmak için daha çok burs programına başvuru yapmak önemlidir. Yurt dışında yüksek lisans yapacak olan öğrenciler açısından burs başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bu sayede aynı anda çok sayıda bursa başvuru yapabilmek mümkündür.

Burs İçin Gerekli Olan Genel Şartlar

Yurt dışı yüksek lisans bursları konusunda ülkeden ülkeye ve üniversiteden üniversiteye değişen şartlar söz konusu olsa da başlıca gereklilikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yabancı Dil Puanı: Yurt dışı burslarının neredeyse tamamında TOEFL ya da IELTS sınavları ile kanıtlanmış bir İngilizce yeterlilik şartı bulunmaktadır.
  • Niyet Mektubu: Öğrencilerin yüksek lisans sürecinde yapmak istedikleri çalışmalar ya da kariyer hedeflerinin yer aldığı bir niyet mektubu da çoğu üniversite tarafından talep edilmektedir.
  • Atletizm Yeterlilikleri: Resmi düzeyde sporcu olanlar için açılan burs programlarına başvurularda, öğrencilerin sporcu lisanslarını ve elde etmiş oldukları başarıları da başvuru esnasında göstermesi gereklidir.
  • Lisans Ortalaması: Öğrencilerin lisans dönemlerindeki eğitim başarıları da burs başvurularının değerlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Siz de yurt dışında yüksek lisans eğitimi almak istiyorsanız ve yurt dışı yüksek lisans bursları konusunda yeteri kadar bilgiye sahip değilseniz bedava pdf indir ile iletişime geçebilirsiniz.