Eğitim ve Öğretim

Kişisel Gelişim Süreçleri

Kişilerin doğuştan kazandıkları ve diğer bireylerden kendilerini ayırt etmelerinde etkili olan birtakım özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerinin farkına varacak olan bireylerin, söz konusu yeteneklerinin farkına varmaları sonrasında harekete geçmesine kişisel gelişim adı verilmektedir. Kişilerin kendilerini tanımaları ve eksikliklerini gidermeleri sonrasında olgunlaşmaya başladıkları da bu terime uyan bir tanım olarak görülmektedir. Kişilerin en başta kendilerinin farkına varmaları durumuyla hareket etmeleri ile beraber belli bir program dahilinde hareket etmeleri de gerçekleşmekte olan bir durum olarak ifade edilebilmektedir. Buna bağlı olarak hayatlarında fazlasıyla fark edilebilecek bir noktaya ulaşabilecekleri de gözlemlenebilecektir. Tamamen yetenekleri dahilinde görülecek bu değişim genel olarak hayatını şekillendirmede önemli bir rol oynayacaktır. Aynı zamanda kişisel gelişim konulu PDF kitap indirerek gelişiminize pozitif etki sağlamak da önemli bir etki gösterecektir.

Kişisel Gelişim Nedir?

Kişisel gelişime dayalı olarak çaba gösteren bireylerin; farklı bir düşünce yapısına sahip olmaları ve olaylara karşı bakış açılarında da daha kapsamlı bir evreye ulaşmaları durumu gözlemlenebilecektir. Kişilerin çok yönlü bir gelişim içerisinde olması uzun vadede olacağından ötürü farklı farklı olaylardan ders çıkararak olgunlaşmaları da gözlemlenebilecektir. Bu gelişimin tamamladığını düşünen bireylerin toplum tarafından benimsenen kişiler olmasından ötürü de mutluluk duygusunu da öne çıkaracağı söylenebilmektedir. Bu istekleri gerçekleştirme ve kendini geliştirme amacı güden kişilerin etrafındaki kişilere de kulak asmaması gerektiği ilk tavsiye edilecek olan hususlar olarak görülmektedir. Bireysel biçimde çaba ve zaman harcayarak; hedefledikleri noktalara gelebilmeleri de gözlemlenebilecektir.

Kişisel gelişim, bireylere göre farklılık gösteren bir yol haritası olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak bireylerin psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda da olgunlaşmalarını sağlayabilecek tarzda yer almaktadır. Kişilerin kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayacak olan gelişimin evreleri; aynı zamanda da bireylerin kendi kendilerine yetebilmeleri durumu adına gerçekleştirilmesi gereken bir uygulama olarak ifade edilmektedir. Herkesin varacağı sonuç farklı olsa da kişisel gelişimin tamamlanması konusunda izlenecek olan yol benzerlik göstermektedir.

Kişisel Gelişim Konuları

Değişik kişisel gelişim konuları da bu noktada devreye girerek; bireylerin ilgi alanlarına göre şekillenebilecektir. Türlü türlü kaynaklardan yararlanacak olan bireylerin tamamen kendilerini geliştirmek adına bu tarz bir yol izleyecekleri de söylenebilmekte olan bir durumdur.

Kişisel Gelişim İçin Neler Yapılmalı

Bireylerin “Kişisel gelişim için neler yapılmalı? ” biçiminde var olan sorularına en uygun yanıtlar belli bir süreç içerisinde verilebilmektedir. Bu  kapsamda atılacak olan ilk temel adım bireylerin kendilerine geleceğe dair sorular sormasından ibaret olarak adlandırılabilmektedir. Örnek vermek gerekirse bireylerin kendilerini belli bir zaman zarfında hangi hedeflerini gerçekleştirmek istediklerine dair sorgulamalarda bulunmaları ve sorgu sonucunda ortaya çıkacak olan kararlar sonrasında hareket etmeleri ilk aşama olarak görülmektedir.

Kişisel planlamaların ortaya çıkarıldığı zaman zarfında harekete geçilmeli ve kısa ile uzun vadede var olan planlamalara da sadık kalınmalıdır. Aynı zamanda da gelişmelerin sürekli olarak kaydedilmesi gerekmekte ve bundan ötürü de geriye dönük gözlemlerin daha kolay bir biçimde yapılması sağlanarak motivasyonun devamlı bir biçimde güçlü kılınması da hedeflenebilecektir. Geçmişteki tecrübeleri edinmek adına not tutmak son derecede ciddi bir eylem olarak görülmektedir. Geçmişte yapılan hataları düzeltme şansına sahip olmak ya da bu tip hatalara bir daha düşmemek konusunda da önemli bir eylem olarak ifade edilmektedir. Bu sayede de doğru adımlar atarak ilerlemek de söz konusu olabilecek bir faktördür.

Kişisel Gelişim Evreleri

Kişisel gelişimin ilk evresinde kişilerin kendilerini tartarak; ilgi alanlarına ve güçlü yönlerine dayalı olarak hareket etmeleri gerekmektedir. Kendilerini tanımaya dayalı olarak hareket edilmesi halinde de kişilerin kendilerini analiz etmeleri durumu da ortaya çıkabilecektir. Bununla beraber geleceklerine dair hedeflerini belirlemeye dayalı olarak hareket edebilmekte ve hangi işlerde yükselebileceğini anlamaları da mümkün olabilmektedir. İnsanların kendilerini tanımaya başlamalarından sonraki zaman zarfında diğer bireylerle kendilerini kıyaslamaları da gereklidir. Objektif olarak karşıda bulunan kişileri inceleme altına almak ve ortak ya da farklı yönleri incelemek her zaman etkili bir başlangıç olarak da kabul görebilecektir. Kişilerin üstün olmaları halinde örnek alma gibi bir durum da ortaya çıkabilmekte olan bir sonuç olarak da ifade edilebilmektedir.

Kişisel gelişim için gerekli kıyaslamalar sonrasında da değişim süreci başlayacaktır. Kişilerin kendi bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda ilerlemeleri durumunu göstererek; en iyi teknikleri bu süre zarfında da hayata geçirmeleri gerekmektedir. Bununla beraber motivasyon durumunu üst seviyelerde de tutarak; oldukça önemli bir girişim içerisinde yer almak da mutlak yapılması gereken bir durum olarak adından söz ettirmektedir.

Kişisel Gelişimde Plan 

İyi bir planlama ile kişisel gelişime dayalı olarak hareket etmek söz konusu olabilmektedir. Bu aşamada ilgi alanlarla ilgili gereken materyalleri edinmek ortaya çıkan bir durum olarak görülebilmektedir. Bu noktada kararlı olarak ilerlemek ve bir plan etrafında gelişimi sürdürmek her zaman olumlu bir sonucu sağlayabilecek yapıda yer alacaktır.

Kişisel gelişim adına harekete geçildikten sonraki zaman zarfında fazlasıyla mücadele içerisinde yer almak son derecede önemli bir kriter olarak adlandırılabilmektedir. Edinilen bilgilere şüpheyle yaklaşarak; an be an gelişim içerisinde yer almak her zaman önemli bir değerlendirme olarak da ifade edilmektedir. Bireylerin kendilerini geliştirme konusunda herhangi bir limit bulunmamakta ve ömür boyu sürmektedir. Bu tip gelişim durumları içerisinde maddiyat, sosyal çevre, yaş ve motivasyon durumu oldukça önemli durumlar olarak görülmektedir. Kişisel gelişmelerde önemli olan olgunlaşma durumu bu tip etmenlere bağlı olarak gelişme gösterebilmektedir.

Kişilerin sürekli olarak en güzel ve en iyi hedeflerine ulaşmaları konusunda çaba harcamaları gerekmektedir. Bu çabalar sonrasında kariyer ya da sosyal hayata dayalı olarak etkili bir sonucu meydana getirecektir. Böylelikle kişilerin hayatlarının daha etkin bir pozisyonda hayatlarını sürdürmeleri durumu da öne çıkabilecek türde yer alacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu